Skip to main content

Oferta

DIAGNOSTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Kompleksowa ocena fizjoterapeutyczna i całościowe spojrzenie na niemowlę lub dziecko umożliwi dokonanie najlepszej diagnozy i w efekcie przyniesie najlepsze wyniki w terapii małego pacjenta.

METODA NDT – BOBATH

Jest to koncepcja neurorozwojowa zapoczątkowana w latach 40. XX wieku przez małżeństwo B. i K. Bobath. Metoda z powodzeniem wykorzystuje się u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego oraz u dzieci zdrowych, z niewielkimi dysfunkcjami. Przyjęte w niej założenia i techniki usprawniania są przyjazne dla dzieci. Usprawnianie ma na celu pomóc dziecku mózgu jak najbardziej funkcjonować samodzielnie i wykorzystywać swoje możliwości w codziennym życiu. Dzieciom z niewielkimi deficytami ruchowymi ułatwia harmonijny rozwój psychomotoryczny, ukierunkowana jest na poprawę jakości ruchu i profilaktykę wad postawy. Plan terapii opracowany jest indywidualnie dla każdego dziecka oraz dostosowany do jego i potrzeb. Musi zapewniać poczucie bezpieczeństwa, motywować do ćwiczeń oraz ułatwiać utrwalanie nowo nabytych umiejętności w codziennych czynnościach. Terapeuta ściśle współpracuje z rodzicami dziecka, uczy ich nie tylko sposobów prowadzenia ćwiczeń, ale także zabiegów pielęgnacyjnych, stanowiących nieodłączną część postępowania usprawniającego.

METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zaburzenia SI mają wpływ na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Problemy nie znikną same, a z czasem mogą się nasilić albo przyjąć inną formę. Większość zaburzeń może zminimalizować dobrze prowadzona terapia, dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie problemu. Twórcą teorii Integracji Sensorycznej jest A. Jean Ayres (psycholog i terapeutka zajęciowa). Swoją teorię oparła o wiedzę z neurobiologii, psychologii, pedagogiki i terapii zajęciowej. Do Polski wiedza ta dotarła na początku lat 90. XX wieku i do chwili obecnej cieszy się ogromną popularnością. Terapia Integracji Sensorycznej oparta jest na szczegółowych badaniach diagnostycznych obejmujących: wystandaryzowane testy SI, próby obserwacji klinicznej oraz wywiad z rodzicami. Precyzyjne określenie rodzaju oraz stopnia deficytów występujących u dziecka pozwala na programowanie zindywidualizowanych, a także skutecznych oddziaływań terapeutycznych. W terapii SI podstawę stanowi stymulacja zmysłu równowagi podczas różnorodnych zabaw prowadzonych na sprzęcie podwieszanym (huśtawki, platformy, trapezy, drabinki, walce). Wiele jest ćwiczeń i zabaw stymulujących czucie powierzchniowe i głębokie, zmysł wzroku, słuchu i węchu. Podczas zajęć dziecko jest zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności sprzyjających minimalizowaniu jego deficytów rozwojowych.

INSTRUKTAŻ PIELĘGNACYJNY DLA RODZICÓW

Zajęcia mają na celu uświadomienie jaką rolę pełnią rodzice w rozwoju ruchowym dziecka już od pierwszych chwil jego życia. Na zajęciach pokazywana jest prawidłowa i bezpieczna pielęgnacja dziecka, zgodnie z jego naturalnymi potrzebami rozwojowymi. Podczas spotkania pokażemy rodzicom jak prawidłowo podnosić i odkładać dziecko, karmić, przebierać, nosić. Podpowiemy jak zorganizować przestrzeń do zabawy oraz w jaki sposób bawić się z dzieckiem, aby stymulować jego rozwój sensomotoryczny. Powiemy o najczęstszych błędach popełnianych podczas pielęgnacji dziecka oraz jak ich uniknąć. Konsultacje z instruktażu pielęgnacyjnego niemowląt dobierane są indywidualnie do wieku i potrzeb dziecka.