Skip to main content

DLA KOGO?

METODA NDT- BOBATH jest kierowana do dzieci które mają:

 • Wcześniactwo,
 • Mózgowe porażenie dziecięce,
 • Zespół downa lub inne zaburzenia genetyczne,
 • Kręcz szyi, asymetrię ułożeniowa,
 • Nieprawidłowe napięcie mięśniowe,
 • Zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
 • Opóźnienia rozwoju psychoruchowego,
 • Zaburzenia ortopedyczne.

Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

 • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją),
 • z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy,
 • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
 • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
 • z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po pobytach na OIOM-ie Noworodkowym, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie,
 • z niepełnosprawnością umysłową,
 • niedowidzącymi i niedosłyszącymi,
 • z ADHD, ADD,
 • z autyzmem,
 • z zespołem Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym.